Oferta

Pomoc psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to spotkanie z psychologiem, którego celem jest wskazanie problemu i pomoc w jego rozwiązaniu lub uzyskanie wsparcia psychologicznego. Nasza praca pozwoli na wspólne zdiagnozowanie oraz przezwyciężenie przeszkód utrudniających funkcjonowanie, pomoże w zmianie perspektywy spojrzenia na problemy i trudne życiowe decyzje, będzie wsparciem w przeżywanych przykrych emocjach i myślach, wzmocni pewność siebie bądź ułatwi relacje z innymi. Jeśli masz poczucie, że życie nie sprawia Ci przyjemności, nie potrafisz zbudować satysfakcjonujących relacji z innymi, a te w których jesteś wiążą się z cierpieniem, czujesz, że nie wykorzystujesz swojego potencjału – zapraszam na konsultację. Oferuję poradnictwo i wsparcie psychologiczne, a także psychoedukację.

Wsparcie w sytuacji kryzysowej

Czasem zdarzają się takie kryzysowe sytuacje i momenty w życiu, z którymi sobie nie radzimy – mimo licznych prób i podejmowanych wysiłków. Taka reakcja na kryzys może wymagać kontaktu z psychologiem. Każdy człowiek doświadcza kryzysów w życiu i to naturalne, że sytuacja może Cię przerastać. Spotkanie z psychologiem jest okazją, aby doświadczyć wsparcia, zrozumienia, a także zająć się uczuciami związanymi z trudną sytuacją. Razem poszukamy rozwiązań zaistniałych problemów w oparciu o Twoje zasoby, co umożliwi Ci powrót do równowagi psychicznej. To doświadczenie pozwoli również wzmocnić Twoją odporność psychiczną i ułatwi radzenie sobie w przyszłości z innymi, trudnymi sytuacjami.