Warsztaty dla studentów

Część I. Praca z trudnym klientem

Zbliżasz się do ukończenia studiów, bądź jesteś już absolwentem i zamierzasz pracować w instytucjach resocjalizacji i ośrodkach zajmujących się profilaktyką, w tym: w schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w ośrodkach resocjalizacji osób uzależnionych oraz punktach konsultacyjnych, w zakładach karnych, aresztach śledczych, a także jako kurator sądowy, bądź jako wychowawca w placówkach, w których przebywają osoby niedostosowane społecznie, to ten warsztat jest dla Ciebie. A może już pracujesz z osobami niedostosowanymi społecznie i chciałbyś/chciałabyś  poszerzyć swój warsztat pracy i w bezpiecznych warunkach przećwiczyć pewne kwestie i obszary. Zapraszam do skorzystania z mojej wiedzy i doświadczenia.

To będzie warsztat podczas którego odpowiem na następujące pytania:

  • Pierwsza rozmowa z klientem – co warto się dowiedzieć, o co zapytać i dlaczego?
  • Czy zawsze trzeba o wszystko pytać? Jak pytać?
  • Co mówi język, a co mówi ciało? Jak to rozumieć?
  • Oko w oko z sytuacją trudną i co dalej?
  • Opór – jak sobie z nim poradzić?
  • Jak budować  swój autorytet?
 
 
 

Część II. Diagnoza i plan pracy

Trafnie postawiona diagnoza stanowi punkt wyjścia do dalszej optymalnej pracy z podopiecznym. Pozwala bowiem na zidentyfikowanie obszarów deficytowych nad którymi należy pracować, ale także wskazuje  na zasoby danego człowieka stanowiące swego rodzaju bazę wyjściową. Rozpoczynasz pracę z osobami niedostosowanymi społecznie, posiadasz wiedzę teoretyczną, którą chcesz poszerzyć o praktyczne spojrzenie? Zapraszam na warsztat podczas, którego:

  • Dokonasz diagnozy na zaprezentowanym studium przypadku.
  • Zaprojektujesz indywidualny plan pracy.


Cena: Ustalana indywidualnie dla grupy.
Termin: ustalany indywidualnie dla grupy.
Czas trwania: 7h (każda część warsztatów).